• कार्यलय भवन

  • कुकुर बन्ध्याकरण शिविर

  • जै घाँस खेती (कृषक याम बहादुर आङ्गबो) फिदिम ११ फेउदिन

  • जोर पोखरी

  • पशु स्वास्थ शिविर फाकुम्बा ताप्लेजुङ्ग

Dr. Indra Narayan Shah

Dr. Indra Narayan Shah


कार्यालय प्रमुख

9852684127
View Profile
Niraj Kumar Bhattarai

Niraj Kumar Bhattarai


Information Officer
vhlspanchthar.suchana@gmail.com
9852660127
View Profile

   Introduction

वि.स.२०२७ सालदेखि २०३९/०४० सालसम्म भेटेरिनरी डिस्पेन्सरीको रुपमा रहेकोमा तत् पश्चात आ.व. २०३९/४० सालमा उक्त डिस्पेन्सरीलाई पशु चिकित्सालयमा परिणत गराई फिदिम गा.वि.स.वडा नं.४ स्थित गढीगाउँमा कार्यालयको रुपमा संचालन गरिएको थियो । आ.व. २०४३/०४४ सालमा यस कार्यालयलाई जिल्ला पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य कार्यालयबाट जिल्ला पशु सेवा शाखामा परिणत गरियो । तत् पश्चात आ.व. २०४९/५० सालमा यस कार्यालयलाई नेपाल सरकारले एक छातामूनि अवधारणामा राखी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अन्र्तगत पशु सेवा शाखाको रुपमा राखी कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो । पशु विकास कार्यक्रम समयको माँग मात्र नभई नेपाल सरकारको दायित्व भएको हुँदा आ.व. २०५२/०५३ सालमा नेपाल सरकारले एक छाताको अवधारणालाई छुट्ट्याई विभागदेखि जिल्ला स्तरसम्म परिवर्तन गरी जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको नामाकरण भई जिल्लाको २ निर्वाचन क्षेत्रमा २वटा सेवाकेन्द्र “क” पशु सेवाकेन्द्र “ख” ९ मार्फत सेवा प्रवाह भएकोमा परिवर्तित संघीय संरचना अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय प्रदेश नं.१ बिराटनगर अन्र्तगत पाँचथर र ताप्लेजुङ्ग कार्यक्षेत्र रहने गरी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाँचथर नामांकन भई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको माध्यमबाट स्वरोजगार प्रबद्र्धन र आयआर्जनका वैकल्पिक अवसरहरु श्रृजना गरी कृषक समूदायको गरिवी न्यूनिकरण, पारिवारिक पोषण र जिवनस्तरमा सुधार गर्नको लागि प्रदेश सरकारको आधिकारीक निकायको रुपमा कार्य गर्ने गरी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ, पाँचथरको मिति २०७५/०७/१९ गते विधिवत समुद्घाटन भयो ।  

View More

   Publications

Name/Title Download
कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६
व्यवसायिक बंगुर प्रबर्द्वन प्रादेशिक अभियान कार्यक्रम संचालन कार्यवधि
व्यवसायीक पशुपालन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६
पशुजन्य पदार्थ उत्पादन बजारीकरण कार्यविधि
बाख्रा बृहत्तर पकेट विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६_0
View More
Name/Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Name/Title Download
भकारो सुधार निबेदन र विवरणको
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण म्यानुअल
पाँचथर जिल्ला अन्तर्गत अनुदानको विवरण आ.व.०७५।७६ र ०७६।०७७
सहकारी सस्थासँगको सहकार्यमा व्यवसायीक पशु पालन कार्यक्रम आवेदन नमूना २०७७।६।१२
गोठ सुधार।डेरी।युवालक्षित आवेदन नमूना २०७७।६।१२
View More
Name/Title Download
बार्षिक पुस्तिका २०७५।०७६
View More
Name/Title Download
शंसोधित बार्षिक कार्यक्रम ०७७।०७८
View More

   Video Gallery

   Image Gallery