Published Date : 2018-05-24 (Modified Date : 2019-02-13)
उद्धेश्य :
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको माध्यमबाट स्वरोजगार प्रबद्र्धन र आयआर्जनका वैकल्पिक अवसरहरु श्रृजना गरी कृषक समूदायको गरिवी न्यूनिकरण, पारिवारिक पोषण र जिवनस्तरमा सुधार गर्दै व्यावसायिकरण, उत्पादन विविधिरण, बजारीकरण लक्षित रणनीति अख्तियार गरी उद्यमशीलताको प्रबद्र्धन र पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनमा टेवा पुर्याउने ।